Filmy

Kto to jest narrator? Definicja oraz funkcje w utworach literackich

Autor Halina Dąbrowska
Halina Dąbrowska26.10.20236 min.
Kto to jest narrator? Definicja oraz funkcje w utworach literackich

Kto To Jest Narrator to jedna z kluczowych kwestii związanych z analizą i interpretacją utworów literackich. Narrator odgrywa bowiem niezwykle istotną rolę w każdej opowieści, decydując o sposobie przedstawiania świata przedstawionego i wpływając na odbiór całości przez czytelnika. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest narrator, jakie pełni funkcje w tekście literackim i jakie można wyróżnić jego rodzaje. Pozwoli to lepiej zrozumieć warsztat pisarski autorów i głębiej odczytać sens ich dzieł.

Kluczowe wnioski:
 • Narrator to podmiot mówiący w utworze literackim, który snuje opowieść.
 • Pełni on kluczową funkcję w kreowaniu świata przedstawionego i jego interpretacji.
 • Może przybierać różną formę, np. narratora pierwszo- lub trzecioosobowego.
 • Jego typ wpływa na perspektywę i sposób prowadzenia narracji.
 • Świadomość roli narratora pozwala głębiej zrozumieć dzieło.

Kim jest narrator w utworach literackich?

Narrator to Kto To Jest Narrator, czyli podmiot mówiący w utworze literackim, który snuje opowieść i relacjonuje historię. Odgrywa on kluczową rolę w każdej narracji, ponieważ to właśnie z jego perspektywy poznajemy fabułę i bohaterów. Bez narratora nie byłoby możliwe opowiedzenie żadnej historii.

Narrator może być postacią występującą w utworze, ale nie musi. Często pozostaje anonimowy i nie precyzuje się jego tożsamości. Jednak zawsze jest bytem skonstruowanym przez autora i wpisanym w strukturę dzieła literackiego. To poprzez niego autor komunikuje się z czytelnikiem.

Funkcje narratora

Podstawową funkcją narratora jest Co To Jest Narrator, czyli opowiadanie historii. Przedstawia on wydarzenia w określonym porządku, decyduje, co pokaże czytelnikowi, a co pominie lub zamilczy. Dobiera słowa i sposób prowadzenia narracji. Dzięki niemu fabuła zostaje ukształtowana w konkretny sposób.

Ponadto narrator pełni funkcję interpretacyjną - komentuje i ocenia świat przedstawiony, wyraża wobec niego swoje stanowisko. Może np. ironizować, krytykować bądź gloryfikować opisywane wydarzenia i postaci. W ten sposób wpływa na odbiór dzieła przez czytelnika.

Jakie są rodzaje narratorów w literaturze?

W literaturoznawstwie wyróżnia się dwa podstawowe typy narratorów:

 • Narrator pierwszoosobowy (homodiegetyczny) - bohater opowiadający własną historię, używający zaimka "ja".
 • Narrator trzecioosobowy (heterodiegetyczny) - anonimowy narrator, posługujący się zaimkiem "on".

Kolejny podział dotyczy wiedzy, jaką dysponuje narrator. Może on być:

 • Wszechwiedzący - posiada pełną wiedzę o świecie przedstawionym.
 • Ograniczony - wie tylko tyle, ile bohater, z którym jest związany.

Ważne jest również rozróżnienie na narratora uczestniczącego w akcji i obserwatora z zewnątrz. Od jego typu zależy perspektywa prowadzenia opowieści.

Czytaj więcej: Najlepsze polskie filmy historyczne - oglądaj online dzisiaj!

Funkcje narratora w opowiadaniu lub powieści

Funkcje, jakie pełni narrator w konkretnym utworze literackim, zależą od jego typu oraz zamysłu autora. Przeanalizujmy zatem role narratora na wybranych przykładach:

Narrator pierwszoosobowy - często występuje w powieściach inicjacyjnych, gdzie bohater opowiada o własnym dorastaniu i dojrzewaniu ("Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej). Pozwala wczuć się w przeżycia postaci.

Narrator trzecioosobowy wszechwiedzący - typowy dla powieści realistycznych XIX w., gdzie komentuje i ocenia losy bohaterów, dając szerszą perspektywę ("Anna Karenina" Lwa Tołstoja).

Narrator-obserwator - charakterystyczny dla twórczości Hemingwaya. Ogranicza się do zwięzłego przedstawiania wydarzeń, bez ich oceny.

Jak widzimy, w zależności od przyjętej konwencji, narrator odgrywa inną funkcję w całościowym zamyśle dzieła i wywiera inny wpływ na odbiór fabuły przez czytelnika.

Perspektywa narratora a punkt widzenia w utworze

Kto to jest narrator? Definicja oraz funkcje w utworach literackich

Perspektywa, z jakiej narrator relacjonuje wydarzenia, ściśle wiąże się z punktem widzenia przyjętym w utworze. Rozróżniamy tutaj:

- perspektywę pierwszoosobową - narrator opowiada z własnego punktu widzenia, używając zaimka "ja",

- perspektywę trzecioosobową - punkt widzenia narratora zewnętrznego, posługującego się zaimkiem "on",

- perspektywę wieloosobową - narrator przedstawia punkty widzenia kilku postaci.

Perspektywa zależy więc ściśle od typu narratora i determinuje sposób postrzegania opisywanej rzeczywistości. Od niej z kolei uzależniony jest obraz świata przedstawionego kreślony w utworze.

Narrator wszechwiedzący - co warto o nim wiedzieć?

Narrator wszechwiedzący to typ narratora posiadającego pełną, niczym nieograniczoną wiedzę o świecie przedstawionym i losach bohaterów. Wie wszystko - zarówno o przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości postaci. Swobodnie przenosi się w przestrzeni i czasie.

Z racji swojej wszechwiedzy może w sposób autorytarny wkraczać w tok opowieści, oceniać bohaterów, komentować i interpretować wydarzenia. Posługuje się zazwyczaj narracją trzecioosobową.

Dzięki swoim kompetencjom daje czytelnikowi możliwie pełny ogląd fabuły, pozwalając mu dostrzec związki przyczynowo-skutkowe. Jest więc niezwykle pomocny w zrozumieniu sensu całości.

Rola i zadania narratora w tekście literackim

Podsumowując, najważniejsze funkcje, jakie pełni narrator w tekście literackim, to:

 • Opowiadanie historii z określonej perspektywy.
 • Selekcja i hierarchizacja wydarzeń.
 • Komentowanie i interpretacja świata przedstawionego.
 • Wyrażanie stosunku do bohaterów i zdarzeń.
 • Kreowanie nastroju i emocjonalnego odbioru utworu.
 • Umożliwienie komunikacji między autorem a czytelnikiem.

Świadomość specyfiki i roli narratora pozwala zatem na pełniejsze zrozumienie sensu i artyzmu każdego dzieła literackiego. Analiza sposobu narracji to klucz do interpretacji utworu.

Podsumowanie

Narrator odgrywa kluczową rolę w każdym utworze literackim, ponieważ to właśnie on Kto To Jest Narrator i poprzez jego perspektywę poznajemy fabułę. Pełni funkcję nie tylko opowiadania historii, ale też jej interpretowania i wartościowania. Dzięki niemu zostaje ukształtowany obraz świata przedstawionego.

Istnieje wiele rodzajów narratorów, różniących się typem narracji (pierwszo- lub trzecioosobowa), zakresem wiedzy (wszechwiedzący lub ograniczony) czy stopniem uczestnictwa w akcji. Od typu narratora zależy punkt widzenia i perspektywa prowadzenia opowieści.

Narrator wszechwiedzący dzięki swoim kompetencjom daje czytelnikowi możliwie pełny ogląd fabuły. Z kolei Co To Jest Narrator pierwszoosobowy pozwala wczuć się w przeżycia bohatera.

Analiza sposobu narracji i świadomość roli narratora są kluczowe dla interpretacji i pełnego zrozumienia każdego dzieła literackiego. Pozwalają dotrzeć do jego głębszych sensów i artyzmu.

Najczęstsze pytania

Narrator to podmiot mówiący w utworze literackim, który prowadzi narrację i snuje opowieść. Jest konstrukcją stworzoną przez autora, aby mógł on przedstawić czytelnikowi fabułę oraz sposób postrzegania świata przedstawionego. Bez niego nie byłoby możliwe opowiedzenie historii.

Podstawowy podział wyróżnia narratora pierwszoosobowego, utożsamianego z bohaterem i opowiadającego własną historię oraz narratora trzecioosobowego, anonimowego, relacjonującego z zewnątrz. Ponadto narrator może być wszechwiedzący lub o ograniczonej wiedzy, uczestniczący w akcji bądź jedynie obserwujący.

Najważniejsze funkcje narratora to opowiadanie historii, selekcja i porządkowanie wydarzeń, komentowanie świata przedstawionego i bohaterów, wyrażanie wobec nich ocen, kreowanie nastroju utworu i umożliwianie komunikacji między autorem a czytelnikiem.

By określić typ narratora, należy zwrócić uwagę na zaimki, jakich używa ("ja" czy "on"), zakres jego wiedzy na temat świata przedstawionego oraz sposób komentowania i wartościowania fabuły. Pozwoli to zrozumieć jego rolę w utworze.

Poprzez sposób narracji, dobór faktów i ich interpretację narrator wywiera ogromny wpływ na odbiór całości przez czytelnika. Dlatego analiza typu i funkcji narratora jest kluczowa dla zrozumienia sensu utworu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Intymne wspomnienia franciszka pieczki. fragmenty książki o legendzie kina.
 2. Najlepsze filmy i seriale o Enigmie i łamaniu szyfrów: Top 8 produkcji warto obejrzeć
 3. Najlepsze polskie filmy o gangsterach i mafii - Przewodnik 2023
 4. Repertuar Kina Atlantic - aktualne seanse i bilety
 5. Niespodzianka dla fanów Rebel Moon - premiera filmu w Polsce szybciej niż myślisz!
Autor Halina Dąbrowska
Halina Dąbrowska

Jestem doświadczoną aktorką dzielącą się swoją wiedzą na temat warsztatu aktorskiego. W moich artykułach poruszam kwestie interpretacji ról, pracy nad sobą. Moim celem jest przekazywanie praktycznych umiejętności młodym adeptom aktorstwa.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły