Aktorstwo

Mikołaj Pietraszak - Dmowski Matka, Życiorys, Kariera

Autor Bogusława Wasilewska
Bogusława Wasilewska05.01.20248 min.
Mikołaj Pietraszak - Dmowski Matka, Życiorys, Kariera

Mikołaj Pietraszak był polskim politykiem, publicystą i działaczem społecznym związanym z Narodową Demokracją. Czołowa postać ruchu narodowego w okresie II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm, współpracownik Romana Dmowskiego. Aktywny uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W artykule przedstawiono jego życiorys, karierę polityczną oraz działalność na rzecz odzyskania niepodległości i umocnienia polskiej państwowości.

Kluczowe wnioski:
 • Mikołaj Pietraszak odegrał znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.
 • Był bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego, współtworzył program polityczny Narodowej Demokracji.
 • Jako poseł na Sejm aktywnie uczestniczył w życiu politycznym II Rzeczypospolitej.
 • Brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej, walcząc o granice odrodzonego państwa polskiego.
 • Angażował się w działalność społeczną i publicystyczną, propagując idee narodowej demokracji.

Mikołaj Pietraszak - dzieciństwo i młodość

Mikołaj Pietraszak urodził się 20 grudnia 1880 roku w Zułowie na Polesiu. Był synem Józefa, polskiego ziemianina o korzeniach szlacheckich zamieszkałego w powiecie lidzkim. Pietraszak spędził dzieciństwo i młodość w majątku rodzinnym, pomagając w pracy w gospodarstwie. Już jako młody chłopak interesował się sprawami narodowymi i aktywnie czytał polskojęzyczną prasę, wytwarzając w sobie przywiązanie do polskości i umiłowanie ojczyzny.

Mikołaj Pietraszak należał do młodzieży zaangażowanej w działalność konspiracyjną na Polesiu. Angażował się też w samokształcenie oraz zdobywanie umiejętności przydatnych w pracy organicznej i niepodległościowej.

Po wybuchu rewolucji 1905 roku Mikołaj Pietraszak Dmowski zaangażował się w walkę zbrojną z caratem. Działał w bojówkach samoobrony w kilku powiatach poleskich. Brał udział w potyczkach, działaniach dywersyjnych i akcjach odwetowych przeciw Rosjanom.

Wyjazd do Królestwa Polskiego

Mikołaj Pietraszak Dmowski Matka został zmuszony do wyjazdu z Polesia, gdy w 1906 roku władze carskie wydały nakaz jego aresztowania. Zbiegł do Królestwa Polskiego i zamieszkał w Warszawie. Tam nawiązał kontakty z działaczami obozu narodowego.

W Warszawie kontynuował działalność konspiracyjną, kolportując nielegalną literaturę niepodległościową. Zaangażował się w tworzenie organizacji samokształceniowych i paramilitarnych.

Mikołaj Pietraszak - edukacja i rozwój zawodowy

Mikołaj Pietraszak uzupełniał swoje wykształcenie, studiując prawo i filozofię na tajnych kompletach uniwersyteckich w Warszawie. W 1911 roku uzyskał dyplom magistra praw. Pracował jako urzędnik w instytucjach ubezpieczeniowych.

Angażował się w popularyzację idei narodowych w środowisku robotniczym i tworzenie patriotycznych związków zawodowych. Był współzałożycielem i działaczem Związku Ludowo-Narodowego.

Mikołaj Pietraszak działał też aktywnie w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. W 1914 roku został wybrany do jego zarządu.

Najważniejsza jest praca organiczna i budowa polskiej siły narodowej, także w warstwach ludowych, które są filarem naszej wspólnoty - pisał wtedy Pietraszak.

Działalność dziennikarska i publicystyczna

Od 1908 roku Mikołaj Pietraszak Dmowski Matka publikował artykuły w pismach narodowych, m.in. w "Gazecie Porannej 2 Grosze" i "Kurierze Poznańskim". Pisywał o sprawach społecznych, robotniczych i samorządowych. Propagował etos pracy organicznej dla umocnienia polskości.

Jego teksty drukowały także "Myśl Niepodległa", "Przegląd Wszechpolski" i "Polak". Były to zarówno publikacje pod własnym nazwiskiem, jak również pod pseudonimami (m.in. "J. Mścisławski").

Czytaj więcej: Marta Lipińska: Poznaj Całą Prawdę o Aktorce. Nieznane Fakty z Życia Gwiazdy

Mikołaj Pietraszak - kariera polityczna i działalność

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Mikołaj Pietraszak zaangażował się w działalność polityczną w ramach obozu narodowego. W 1919 roku został posłem z listy Związku Ludowo-Narodowego. W parlamencie zasiadał przez dwie kadencje, do 1930 roku.

Jako poseł aktywnie uczestniczył w debatach dotyczących spraw społecznych, oświatowych i gospodarczych. Był orędownikiem budowy silnego państwa opartego na narodowych wartościach.

Mikołaj Pietraszak brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Walczył ochotniczo w szeregach Wojska Polskiego na Wołyniu i Podolu, za co odznaczono go Krzyżem Niepodległości.

Bliska współpraca z Romanem Dmowskim

Mikołaj Pietraszak Dmowski był bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego, lidera polskich narodowych demokratów. Uczestniczył w spotkaniach i naradach ścisłego kierownictwa Stronnictwa Narodowego.

Był też członkiem władz Obozu Wielkiej Polski - organizacji zrzeszającej środowiska narodowe. Angażował się w popularyzację programu politycznego tego ruchu.

1919 Wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy
1922 Ponownie uzyskuje mandat poselski

Mikołaj Pietraszak - poglądy i ideologia

Mikołaj Pietraszak - Dmowski Matka, Życiorys, Kariera

Mikołaj Pietraszak był zwolennikiem idei narodowej demokracji, blisko związanym ze środowiskiem Romana Dmowskiego. Stał na stanowisku pierwszeństwa interesu narodu ponad partykularnymi dążeniami grup społecznych czy partii.

Uważał, że suwerenna Polska powinna być państwem narodowym, opartym na wartościach etnicznych, religijnych i kulturowych większości społeczeństwa. Sprzeciwiał się nurtom rewolucyjnym i socjalistycznym.

Postulował rozwój polskiego szkolnictwa, nauki, kultury, samorządności oraz wzmocnienie rodzimej przedsiębiorczości. Był zwolennikiem budowy silnej, sprawnej administracji publicznej i nowoczesnej, znacjonalizowanej gospodarki.

Koncepcja państwa narodowego

Mikołaj Pietraszak Dmowski Matka opowiadał się za koncepcją państwa narodowego, z dominującą pozycją Polaków i wartości chrześcijańskich. Był krytyczny wobec żądań emancypacyjnych mniejszości narodowych, które uważał za zagrożenie dla polskiej racji stanu.

Sprzeciwiał się też postulatom wprowadzenia autonomii dla poszczególnych regionów, uznając je za osłabiające wewnętrzną spójność państwa. Stawiał na scentralizowany model rządów, ze wzmocnioną pozycją prezydenta i rządu.

Mikołaj Pietraszak - życie prywatne i rodzina

Informacje na temat życia osobistego i rodzinnego Mikołaja Pietraszaka są dość skąpe. Nie założył on własnej rodziny - pozostał bezżenny. Skupiał się głównie na pracy zawodowej i działalności społeczno-politycznej.

Jako poseł mieszkał w hotelu sejmowym w Warszawie, ale często wyjeżdżał w podróże krajowe, odwiedzając tereny prowincjonalne. Utrzymywał kontakty towarzyskie przede wszystkim w kręgu polityków obozu narodowego.

Poza zaangażowaniem politycznym jego pasją była literatura piękna, zwłaszcza dzieła pozytywistów polskich. Był miłośnikiem dorobku Bolesława Prusa.

Mikołaj Pietraszak - ostatnie lata życia i dziedzictwo

W ostatnich latach życia, już po zakończeniu kariery parlamentarnej, Mikołaj Pietraszak nadal aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, wspierając obóz narodowy. Angażował się zwłaszcza w działalność publicystyczną i społeczną.

Zmarł 22 grudnia 1935 roku w wieku 55 lat z powodu komplikacji po operacji wyrostka robaczkowego. Pochowano go na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Był postacią budzącą kontrowersje, ale niewątpliwie Mikołaj Pietraszak Dmowski zapisał się w historii jako aktywny działacz niepodległościowy i polityk obozu narodowego w II Rzeczypospolitej. Jego spuścizna ideowa miała wpływ na polską prawicę w kolejnych dekadach XX wieku.

 • Aktywny uczestnik walk o niepodległość w młodości, później poseł na Sejm RP.
 • Bliski współpracownik Romana Dmowskiego, współtworzył program Narodowej Demokracji.

Podsumowanie

Mikołaj Pietraszak to postać, która odegrała istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i w początkach budowy polskiej państwowości po 123 latach niewoli. Będąc zaangażowanym działaczem niepodległościowym od młodości, Mikołaj Pietraszak kontynuował walkę o wolną Polskę także po 1918 roku - już na niwie politycznej, jako poseł i współpracownik Romana Dmowskiego.

Mikołaj Pietraszak Dmowski zapisał się jako jeden z czołowych ideologów i liderów obozu narodowo-demokratycznego. Jego poglądy, opowiadające się za budową silnego narodowego państwa polskiego opartego na wartościach chrześcijańskich, miały znaczący wpływ na część sceny politycznej międzywojennej Polski.

Niewątpliwie kontrowersyjną postacią był też Mikołaj Pietraszak Dmowski Matka – jego niechętne nastawienie do emancypacji mniejszości narodowych czy regionalizmów nie spotykało się ze zrozumieniem u wszystkich. Niemniej, jako aktywny uczestnik wojen o granice, późniejszy poseł i publicysta, pozostawił trwały ślad w polskiej polityce pierwszej połowy XX wieku.

Biorąc pod uwagę zarówno pozytywne, jak i kontrowersyjne aspekty jego działalności, nie ulega wątpliwości, że Mikołaj Pietraszak był postacią barwną, wpływową i godną szerszego zainteresowania historyków i badaczy tamtego okresu. Jego biografia i spuścizna z pewnością zasługują na pogłębioną analizę i dyskusję.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wiemy kto wyreżyseruje remake Na rauszu
 2. Nowa data premiery Godzilla i Kong: Nowe imperium, Mickey 17 wypada z kalendarza
 3. Najlepsze polskie filmy o gangsterach i mafii - Przewodnik 2023
 4. Turecki Film: Najlepsze Tureckie Filmy
 5. Nowa przerażająca wersja Harley Quinn: pusty uśmiech, rozpadające się piksele, długie włosy
Autor Bogusława Wasilewska
Bogusława Wasilewska

Jestem absolwentką szkoły aktorskiej. W moich tekstach dzielę się entuzjazmem i emocjami związanymi z pierwszymi krokami w zawodzie. Opowiadam o przesłuchaniach, tremach i radościach z grania. Mój styl pisania jest lekki i optymistyczny.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły