Filmy

Filmy na Godzinę Wychowawczą - Najlepsze propozycje dla Klasy 7 i Liceum

Autor Maciek Kaźmierczak
Maciek Kaźmierczak30 stycznia 20249 min
Filmy na Godzinę Wychowawczą - Najlepsze propozycje dla Klasy 7 i Liceum

Filmy na Godzinę Wychowawczą mogą być świetnym urozmaiceniem zajęć szkolnych i okazją do poruszenia ważnych tematów. W artykule przedstawiamy najciekawsze propozycje filmów, które sprawdzą się zarówno w klasie 7, jak i w liceum. Są to tytuły poruszające aktualne zagadnienia, rozwijające empatię uczniów i pobudzające do dyskusji. Lekcje z ich wykorzystaniem na pewno zapadną w pamięć!

Kluczowe wnioski:
 • Filmy na godzinę wychowawczą to świetne urozmaicenie lekcji.
 • W artykule znajdziesz najciekawsze propozycje filmów dla klasy 7 i liceum.
 • Polecamy filmy poruszające aktualne i ważne tematy.
 • Proponowane tytuły rozwijają empatię i pobudzają do dyskusji.
 • Lekcje z tymi filmami na pewno zapadną w pamięć!

Filmy na godzinę wychowawczą wzbogacające lekcje

Filmy na Godzinę Wychowawczą mogą być świetnym urozmaiceniem tradycyjnych lekcji. Wprowadzenie seansu filmowego do programu zajęć pozwala na przekazanie wiedzy w bardziej angażujący i atrakcyjny dla uczniów sposób. Dobrze dobrany film może nie tylko uatrakcyjnić lekcję, ale też pogłębić poruszane zagadnienia i zainspirować do dyskusji. Poniżej przedstawiamy propozycje filmów, które mogą wzbogacić lekcje wychowawcze w klasie 7 oraz w liceum.

W klasie 7 uczniowie chętnie sięgają po produkcje filmowe osadzone w realiach nastoletniego życia. Dlatego warto wybrać tytuły poruszające bliskie im tematy - pierwszych sympatii, konfliktów rówieśniczych czy problemów okresu dojrzewania. Takie filmy pozwolą młodzieży utożsamić się z bohaterami i zainspirują do refleksji nad własnymi doświadczeniami. Można je wykorzystać na przykład na lekcjach wychowania do życia w rodzinie lub zajęciach z wychowawcą.

Z kolei w liceum uczniowie poszukują bardziej wymagających intelektualnie produkcji, poruszających złożone dylematy moralne. Warto sięgnąć po ambitne filmy fabularne oraz dokumenty społeczne i historyczne. Takie tytuły mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dyskusji o aktualnych problemach świata na lekcjach WOS-u, etyki czy podczas godzin wychowawczych.

Jak dobrać film na lekcję wychowawczą?

Wybierając film na zajęcia, należy wziąć pod uwagę wiek i zainteresowania uczniów, a także cele dydaktyczne lekcji. W klasach 7-8 szkół podstawowych sprawdzą się fabuły osadzone w realiach nastoletniego życia, z kolei w liceum lepiej wybrać ambitniejsze tytuły poruszające złożone problemy.

Niezależnie od wieku uczniów, warto postawić na filmy angażujące, skłaniające do refleksji i dyskusji. Po seansie dobrze jest zostawić czas na wymianę spostrzeżeń, aby uczniowie mogli podzielić się swoimi przemyśleniami i odczuciami.

Filmy na godzinę wychowawczą kształtujące empatię

Jednym z celów lekcji wychowawczych jest kształtowanie w uczniach takich cech, jak wrażliwość, życzliwość i empatia. Bardzo dobrym narzędziem do osiągnięcia tego celu mogą być właśnie filmy, zwłaszcza fabuły oraz reportaże społeczne. Obcowanie z losami bohaterów, poznanie ich problemów i przeżyć pozwala lepiej zrozumieć inną perspektywę i rozwija zdolność wczuwania się w położenie innych.

Filmy na Godzinę Wychowawczą ukazujące trudne sytuacje życiowe, dyskryminację lub chorobę pozwolą uczniom spojrzeć na te zagadnienia z szerszej perspektywy. Produkcję warto dobrać tak, by poruszała tematykę bliską problemom, z jakimi młodzież może spotkać się na co dzień - na przykład kwestie niepełnosprawności, uchodźstwa, ubóstwa lub wykluczenia. Takie filmy mogą skłonić nastolatków do refleksji i zmiany swoich postaw lub zachowań.

Filmowe historie ludzi borykających się z trudnościami budują empatię i uczą solidarności z potrzebującymi.

Aby seans filmowy spełnił swoją rolę, warto poświęcić czas na omówienie filmu - zadbać o to, by uczniowie mogli podzielić się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat produkcji. Taka dyskusja pomoże młodym ludziom lepiej zrozumieć poruszane w filmie kwestie i zastanowić się nad własną postawą wobec problemów innych osób.

Przykładowe filmy kształtujące empatię

Oto kilka propozycji filmów, które mogą posłużyć kształtowaniu empatii na lekcjach wychowawczych:

 • "Jestem z tobą" - poruszająca opowieść o chłopcu chorującym na zespół Tourette'a;
 • "Nietykalni" - historia sparaliżowanego miliardera i jego opiekuna z przedmieść;
 • "Marzyciel" - losy utalentowanego poety, nielegalnego imigranta z Afganistanu w USA.

Czytaj więcej: Filmy PRL - Top 10 najlepszych produkcji z czasów PRL

Filmy na godzinę wychowawczą poruszające ważne tematy

Filmy na Godzinę Wychowawczą to także okazja, by poruszyć na zajęciach istotne, choć czasem trudne tematy - takie jak zagrożenia związane z cyberprzemocą i uzależnieniami, kwestie tożsamości płciowej czy problemy mniejszości. Dobrze dobrane produkcje filmowe mogą ułatwić nauczycielom rozmowę o tych zagadnieniach z uczniami.

Warto poszukać filmów dokumentalnych lub fabuły nawiązujące do problemów, z jakimi młodzież często się spotyka. Takie tytuły z reguły są bardziej angażujące dla nastolatków - łatwiej im utożsamiać się z bohaterami i ich sytuacjami życiowymi. Ponadto filmy pozwalają przedstawić trudne kwestie w sposób bardziej przystępny i mniej konfrontacyjny niż na przykład prelekcja.

Ciekawą propozycją są seriale dokumentalne ukazujące prawdziwe historie młodych ludzi zmagających się z problemami, takimi jak: uzależnienia, przemoc w szkole, zaburzenia odżywiania czy depresja. Takie produkcje mogą uświadomić uczniom realne konsekwencje ryzykownych zachowań i skłonić do refleksji nad własnymi wyborami życiowymi.

Nastoletni zombie Historie uzależnionych nastolatków
Nieobliczalni ludzie Problemy psychiczne nastolatków

Dyskusja po filmie

Aby lekcja z filmem odniosła zamierzony cel, należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na dyskusję po seansie. Można rozmawiać na przykład o tym, jak uczniowie oceniają zachowania bohaterów filmu, co sądzą o przedstawionych problemach, czy widzą podobne sytuacje w swoim otoczeniu. Takie rozmowy pomogą poszerzyć świadomość młodzieży i uwrażliwić ich na ważne kwestie społeczne.

Filmy na godzinę wychowawczą rozwijające zainteresowania

Filmy na Godzinę Wychowawczą - Najlepsze propozycje dla Klasy 7 i Liceum

Filmy mogą rozbudzać ciekawość świata i inspirować młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań. Na przykład pasjonujące dokumenty przyrodnicze, jak seria BBC "Planeta Ziemia" Davida Attenborough pokazują niezwykłe zjawiska natury i piękno naszej planety. Z kolei ciekawe fabuły biograficzne opowiadają historie wybitnych naukowców, artystów lub odkrywców. Tego typu filmy nie tylko poszerzają wiedzę, ale też mogą zainspirować uczniów do samodzielnych poszukiwań i rozwijania własnych pasji.

Oprócz treści, istotny jest także sposób przedstawienia tematu. Najlepiej wybrać angażujące wizualnie produkcje - takie, gdzie widowiskowe zdjęcia i dynamiczny montaż podkreślają wydźwięk opowieści i pobudzają wyobraźnię. Dobrze sprawdzą się tutaj na przykład seriale dokumentalne BBC i National Geographic.

Pasjonujące dokumenty i filmy biograficzne mogą zarazić uczniów zamiłowaniem do nauki, sztuki lub techniki.

Filmy wprowadzone na lekcje wychowawcze lub zajęcia dodatkowe pozwolą uatrakcyjnić proces nauczania i zainteresować uczniów nowymi dziedzinami wiedzy. A kto wie, być może zainspirują nastolatków do odkrycia własnej życiowej pasji?

Filmy na godzinę wychowawczą pobudzające do dyskusji

Na lekcjach wychowawczych bardzo ważne jest angażowanie uczniów do aktywności. Filmy mają tę zaletę, że mogą pobudzić młodzież do dyskusji i dzielenia się opiniami. Szczególnie polecane w tym kontekście są ambitne, wielowątkowe fabuły i filmy dokumentalne poruszające ważkie, kontrowersyjne tematy. Takie produkcje filmowe niosą ze sobą ładunek emocjonalny i skłaniają widza do refleksji.

Aby zachęcić uczniów do rozmowy po seansie, warto zawczasu przygotować zestaw pytań i tematów do omówienia. Dobrze jest też zadbać o komfortowe warunki - można na przykład ustawić ławki w kręgu lub przy niewielkich stolikach. Sprzyja to swobodnej wymianie poglądów. Nie należy oceniać wypowiedzi uczniów, lecz zachęcać do szanowania różnych opinii i kulturalnej dyskusji.

Pamiętajmy, że nawet pozytywnie nacechowana rywalizacja jest dla młodzieży dodatkową motywacją do angażowania się w rozmowę. Dlatego dobrze jest też wpleść elementy "grywalizacji", czyli współzawodnictwa - na przykład podzielić klasę na grupy i wyłonić zwycięzcę debaty.

Podsumowując, wciągające filmy, które pobudzają emocje i intelekt, mogą ożywić zajęcia szkolne i zachęcić uczniów do aktywności. Warto zatem sięgać po nie na lekcjach wychowawczych, by urozmaicić uczniom szkolną codzienność i rozwijać ważne kompetencje społeczne poprzez dyskusję.

Filmy na godzinę wychowawczą poszerzające horyzonty

Filmy na Godzinę Wychowawczą to także okazja, by poszerzać horyzonty myślowe uczniów i zapoznawać ich z kulturą czy problemami społecznymi innych krajów. Ambitne fabuły nieanglojęzyczne, filmy dokumentalne oraz reportaże to często jedyna okazja dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości, by zetknąć się z wartościowymi, niekomercyjnymi produkcjami z całego świata.

Na przykład wciągające dramaty i thrillery skandynawskie opowiadają o społeczeństwach, w których dominuje model rodziny partnerskiej i równouprawnienie płci. Z kolei filmy z Bliskiego Wsch

Podsumowanie

Filmy mogą być świetnym urozmaiceniem lekcji wychowawczych, zwłaszcza w klasach 7-8 oraz w liceum. W artykule przedstawiono różne propozycje Filmów na Godzinę Wychowawczą, które sprawdzą się zarówno na zajęciach z wychowawcą, jak i na innych przedmiotach.

Polecamy filmy, które nie tylko wzbogacają lekcje, ale też rozwijają ważne kompetencje uczniów. Na przykład produkcje kształtujące empatię i wrażliwość na problemy innych ludzi. Są też propozycje filmów poruszających istotne, choć trudne tematy - warto je wykorzystać, by zachęcić młodzież do dyskusji i zastanowienia się nad ważnymi zagadnieniami.

Ponadto w artykule znajdziecie Filmy na Godzinę Wychowawczą, które mogą rozbudzać zainteresowania uczniów nauką, kulturą czy sztuką. A nawet produkcje poszerzające ich horyzonty myślowe i przybliżające problemy społeczne innych krajów. Takie tytuły to okazja, by lekcje wychowawcze stały się czymś więcej niż nudną koniecznością.

Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje Fajnych Filmów na Lekcje Wychowawcze pomogą nauczycielom urozmaicić zajęcia i zachęcą ich do sięgania po ten nietuzinkowy środek dydaktyczny. Warto dać uczniom szansę na chwilę dobrej rozrywki, która być może zainspiruje ich do głębszych przemyśleń i pozytywnych zmian!

Najczęstsze pytania

Polecamy fabuły i filmy dokumentalne, które angażują uczniów, pobudzają emocje i zmuszają do myślenia. Dobrze sprawdzą się ambitne produkcje poruszające aktualne problemy społeczne lub psychologiczne dylematy młodych ludzi.

Film może być dobrym sposobem na wprowadzenie lub podsumowanie ważnego tematu, ale też stanowić główny punkt zajęć. Np. po emisji serialu dokumentalnego o problemach nastolatków można przeprowadzić dyskusję na ten temat.

Przed seansem warto zaznajomić młodzież z tematem filmu i kluczowymi postaciami. Można też zaproponować, by zwrócili uwagę na wybrane kwestie lub sformułowali pytania, nad którymi zastanowią się po projekcji.

Koniecznie trzeba zostawić czas (ok. 20 minut) na dyskusję po seansie - podzielenie się wrażeniami, omówienie filmu, odpowiedzenie na pytania uczniów. Warto też zaproponować im zadanie pisemne lub zachęcić do dalszych poszukiwań.

Oprócz komercyjnych platform VOD, polecamy wypożyczalnie filmów edukacyjnych i strony internetowe z recenzjami wartościowych filmów. Można też skonsultować wybór z nauczycielem przedmiotu lub samym zaproponować uczniom ciekawe tytuły.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Nominacje dla filmu Oppenheimer na Oscary.
 2. Nowy singiel promujący film Powstaniec 1863 - Najpierw Sanah, teraz Fabijański!
 3. Najlepsze polskie filmy o gangsterach i mafii - Przewodnik 2023
 4. Repertuar Kina Atlantic - aktualne seanse i bilety
 5. Rachel Zegler komentuje krasnoludki w CGI z Królewny Śnieżki: Śpiewasz w próżnię
Autor Maciek Kaźmierczak
Maciek Kaźmierczak

Jestem początkującym aktorem. W moich tekstach dzielę się entuzjazmem do aktorstwa oraz opisuję swoje pierwsze doświadczenia na planie filmowym i scenie. Mój styl pisania jest lekki i humorystyczny.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Najważniejsze festiwale filmowe na świecie
FilmyNajważniejsze festiwale filmowe na świecie

Odkryj najważniejsze międzynarodowe festiwale filmowe na świecie, takie jak Cannes, Berlinale i Sundance. Poznaj historię, tradycje oraz prestiżowe nagrody festiwalowe tych kluczowych wydarzeń branży filmowej.